offerte_website
Steven

Steven

Digital Marketing Manager
32 jaar / Puurs-Sint-Amands

Definitief nieuwe subsidie voor zonnepanelen bij huishoudens

Na een positief advies van de Raad van State heeft de Vlaamse regering besloten om per 1 januari 2021 definitief een nieuwe investeringspremie in te voeren voor de installatie van zonnepanelen bij particulieren.

De invoering van de nieuwe investeringspremie hangt samen met de uitfasering van de terugdraaiende teller en de invoering van de digitale meter.

10 kilovoltampère
Minister van Energie Zuhal Demir maakte begin juni melding van het voornemen om per 1 januari 2021 een nieuwe subsidie in te voeren voor de uitrol van zonnepanelen bij huishoudens.

Huishoudens die in Vlaanderen zonnepanelen installeren, kunnen namelijk nog tot het einde van het jaar kiezen voor de terugdraaiende teller. Installaties die na 31 december 2020 in dienst worden genomen, maken geen gebruik meer van de terugdraaiende teller. Wie in Vlaanderen na 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kilovoltampère in gebruik neemt, komt in aanmerking voor de zogenaamde investeringspremie.

Ook nieuwe subsidie voor bedrijven
Na positief advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse regering half juli ook al definitief het Energiebesluit om zo een investeringssteunprogramma te creëren voor zonnepanelen met omvormers van 40 kilowatt tot 2 megawatt.

Vlaanderen breidt daarmee het investeringssteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines van 10 tot 300 kilowatt uit met middelgrote zonnepaneelinstallaties. Voor de totale regeling is 25 miljoen euro beschikbaar. De financiering vindt plaats met Vlaamse begrotingsmiddelen en wordt dus niet via de elektriciteitsfactuur doorgerekend aan de eindconsument zoals bij de groenestroomcertificaten het geval is.

Belangrijke mededeling!

Indien je dit jaar nog zonnepanelen en/of thuisbatterij wilt laten plaatsen en wilt genieten van de huidige voorwaarden van de investeringspremie voor zonnepanelen en/of de subsidie op de thuisbatterij dan dien je dit jaar nog een digitale meter te laten plaatsen. Kan je digitale meter pas volgend jaar worden geplaatst dan zullen de voorwaarden van 2022 gelden, ondanks een installatie in 2021. Voor alle info verwijzen wij jullie graag naar de website van de Vlaamse overheid.